Van blijvende waarde

De christelijke kerk heeft behalve de geestelijke dimensie ook een fysieke structuur. Er zijn ambten en taken waarmee de kerk haar opdracht in deze wereld vervult. Er zijn gebouwen, activiteiten en bijeenkomsten. Mensen in tal van rollen zetten zich –vaak vrijwillig– in voor de kerkelijke gemeente. Hun werk is van blijvende waarde. Om dat werk goed te kunnen doen, is het belangrijk dat alle processen, waarbij informatie wordt uitgewisseld en bewaard, goed gefaciliteerd worden.

Daarom is Kerkgeheugen er. Wij maken hedendaagse technologie beschikbaar en toegankelijk, speciaal voor kerken. Want de geschiedenis van de kerk is het waard een toekomst te hebben, daarom wil Kerkgeheugen er aan bijdragen dat de kerk van de toekomst een geschiedenis heeft.

Erdee Media Groep

Kerkgeheugen is een onderdeel van de Erdee Media Groep. De focus van Kerkgeheugen ligt op het faciliteren van kerken als centraal instituut in de christelijke achterban. Dat doet Kerkgeheugen door professionele, reeds bewezen oplossingen op het gebied van archief- en informatiebeheer aan te bieden die aansluiten bij de specifieke behoeften van kerkelijke gemeenten. Daardoor kunnen kerkelijke gemeenten profiteren van schaal- en collectiviteitsvoordelen. Daarnaast biedt de Erdee Media Groep als robuuste organisatie continuïteitsgarantie voor alle gebruikers van Kerkgeheugen.

Stichting Kerkelijk Informatiebeheer

Kerkgeheugen faciliteert de Stichting Kerkelijk Informatiebeheer. Het doel van deze stichting is het verzamelen, ontsluiten en toepassen van kennis over kerkelijk informatiebeheer en het bijdragen aan de vorming en instandhouding van kerkelijke archieven in een digitaal tijdperk. De stichting geeft dit vorm door het aanbieden en actueel houden van het Handboek kerkelijk informatiebeheer. Diverse auteurs met kennis van zaken én het kerkelijk leven verzorgen en onderhouden dit handboek. Daarnaast adviseren vrijwilligers van de stichting plaatselijke kerken en gemeenten op het gebied van archief- en informatiebeheer en worden er op dit gebied af en toe bijeenkomsten georganiseerd.

Meer informatie is te vinden op de website www.kerkelijkinformatiebeheer.nl